Přestavba objektu kasáren na bytový dům, TOSPRA Most

 

Celkový pohled                                                                                      © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět

 

Jižní fasáda                                   © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět

 

Rekonstrukce schodiště        © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět