Projektis spol.s r.o.

 

Legionářská 562

544 01  Dvůr Králové nad Labem

 

GPS souřadnice : 50°26‘1.988‘‘N,  15°49‘2.113‘‘E              mapa

telefon :            499 320 206,  499 320 208

e-mail :                 projektis@projektis.cz

 

 

Zájmem naší společnosti je vykonávat podnikatelskou činnost dovoleným způsobem a bez použití nelegálních prostředků. Ve všech oblastech této činnosti proto postupujeme vždy v souladu s právními předpisy, technickými normami a smluvními závazky, s vysokou mírou respektu k morálním a etickým normám, k právům zákazníků a obchodních partnerů.

Naše společnost nese pětiletou odpovědnost za případné vady námi vyhotovené projektové dokumentace a byli bychom rádi, aby nám objednavatel bez zbytečného odkladu oznámil své případné výhrady k ní, příp. popsal nalezené skryté vady. Obratem zorganizujeme schůzku zúčastněných stran za účelem zjištění skutečného stavu a posoudíme oprávněnost reklamace. Vady zjevné musí být oznámeny objednatelem při převzetí díla, které se koná vždy v termínu dohodnutém oběma stranami. Součástí tohoto převzetí je vždy seznámení zákazníka s obsahem předávané dokumentace a její kontrola.

Přesto, dojde-li mezi námi a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může dotčený podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz