Variantní návrhy bytového domu TOSPRA Ústí n.L.

                                                                       varianta A1

pohled Od východu                                       © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět

                                                                       varianta A1

pohled Od západu                                          © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět

                                                                       varianta A1

Celkový pohled od jihu                                 © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět

                                                                       varianta A2

Celkový pohled od jihu                                © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět

                                                                                              varianta B

Celkový pohled od jihu                                                                 © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět

                                                                                              varianta B

pohled Od západu                                                                           © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět