Rozšíření závodu TECMAPLAST CZ Kněžnice

 

Návrh celkového rozšíření          © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět

 

detail nádvoří od západu               © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět

 

Pohled od západu                         © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět

 

Pohled od severozápadu              © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět

 

prostor prodloužené haly          © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět