Objekt pro expozici původního turbogenerátoru u hydroelektrárny

Vodní dílo Les Království v k.ú. Bílá Třemešná

 

Celkový pohled                               © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět

 

vstupu do expozice                         © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět

 

zadní část                                          © Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové n.L.

 

Zpět